شرکت کشاورزی و دامپروری سفیدرود

رئیس هیات مدیره و مدیر عامل : فریدون سهیلی

تلفن تماس: ۰۱۳۱۶۶۶۶۸۷۹ فکس: ۰۱۳۳۳۶۶۹۵۹۹

تاریخچه و چکیده فعالیت

شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود در تاریخ ۱۳۴۸/۰۲/۱۸در اداره ثبت شرکتهای گیلان تحت شماره ۵۰۶ به ثبت رسیده است. این شرکت در سال ۱۳۸۲ مستند به ماده ۴ قانون برنامه توسعه سوم کشور، به شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی، دامی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید. در پی بروز بحرانهای شدید ناشی از تولید محوری دولتی، مدیران شرکت با جدیت تمام از سال ۸۳ با درک و باور عمیق و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدیگری دولت در امورات غیر حاکمیتی و بعنوان یک راه حل میانبر راهبرد میان مدت برونسپاری فعالیتهای تولیدی و خدماتی را تدوین و بمورد اجرا گذاشتند که حاصل آن اجاره واحدهای تولیدی بهمراه تقبل پرداخت کامل هزینه‌های پرسنلی مرتبط از سوی مستأجرین میباشد بطوریکه به غیر از مجتمع گاوداری که بعلت فقدان مزیت نسبی اقتصادی منطقه‌ای همچنان در اختیار شرکت قرار دارد، بقیه واحدهای تولیدی بطور کامل برونسپاری گردیده‌اند و نتیجه این اقدامات سبب شده تا شرکت سفیدرود پس از چند دهه فعالیت، از زیاندهی مستمر خارج و بعنوان یک بنگاه اقتصادی فعال و پویا در منطقه شناخته شود.

فعالیت‌های اصلی شرکت

موضوع فعالیتهای شرکت طبق اساسنامه عبارتست از تبدیل بیشه زارها در منطقه سفیدرود به اراضی زراعتی برای کشت نباتات علوفه ای و پرورش دام و طیور و ماهی به منظور بهبود کمی و کیفی تولید گوشت و مواد غذایی و انجام هر گونه عملیات کشاورزی، صنعتی و بازرگانی مجاز که برای نیل به هدفهای شرکت مفید تشخیص داده شود.

اهم فعالیت‌های تولیدی شرکت

فعالیت های عملیاتی شرکت را می توان به چهار گروه تقسیم نمود :

فعالیت مربوط به تولید پرورش ماهی

فعالیت مربوط به کشاورزی

فعالیت مربوط به دامداری

فعالیت مربوط به چرخه تولیدات طیور