1

یک شهرک کشاورزی (دامی، شیلاتی، گلخانه‌ای) چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

شهرک‌های کشاورزی مجموعه‌ای از مجتمع‌های کشاورزی یا دامی یا شیلاتی یا ترکیبی از آن‌ها و واحدهای خدماتی، پشتیبانی در راستای تأمین و تکمیل در زنجیره تولید کشاورزی می‌باشند.

خدمات شرکت

کل شهرک‌ها

عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

2کل شهرک‌ها

2عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

3کل شهرک‌ها

3عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

4کل شهرک‌ها

4عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

دریافت رایگان کاتالوگ