آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی در سراسر کشور (خرید خدمات مشاوره (عامل چهارم) شماره 1-1402)

1402/2/12
33 بازدید
0 نظر

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی در سراسر کشور 

خرید خدمات مشاوره (عامل چهارم) شماره 1-1402

 

 

نظرات

0 / 1500

مطالب مرتبط

سایر مطالب مرتبط را بخوانید

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (یکپارچه)

1402/3/09

مشاهده

خدمات شرکت

کل شهرک‌ها

عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

2کل شهرک‌ها

2عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

3کل شهرک‌ها

3عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات

4کل شهرک‌ها

4عید نوروز، پيامی برای آموختن درس‌هایی ارزشمند از طبیعت و بهانه‌ای است...

مشاهده همه خدمات