صفحه اصلی
همه پست ها

دسته ” همه پست ها “

تعداد: 637

صفحه 1 از 54

بازدید از شهرک های گلخانه ای استان کردستان

1401/11/16

مشاهده

نشست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با رئیس سازمان چهارمحال و بختیاری

1401/11/16

مشاهده

اطلاعیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نهمین آزمون فراگیر دستگاه اجرایی

1401/11/12

مشاهده

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی خرید خدمات مشاوره شماره 16-1401

1401/11/11

مشاهده

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

1401/11/11

مشاهده

جلسه مشترک شرکت شهرک‌های کشاورزی و شرکت‌های تابعه با معاونت محترم امور زراعت وزارت متبوع

1401/9/27

مشاهده

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خرید خدمات مشاوره (عامل چهارم) شماره 16-1401

1401/9/21

مشاهده

اطلاعیه پذیرفته شدگان نهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی شرکت شهرکهای کشاورزی

1401/9/20

مشاهده