صفحه اصلی
آخرین رسانه های ویدیویی

دسته ” آخرین رسانه های ویدیویی “

تعداد: 5

صفحه 1 از 1

بازدید مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی کشور از شهرک کشاورزی فجر ایزدخواست زرین دشت استان فارس

1402/8/30

مشاهده

وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱، بهار طبیعیت را به مردم ایران تبریک گفت.

1402/1/05

مشاهده