صفحه اصلی
سخنرانی‌ها و نشست‌ها

دسته ” سخنرانی‌ها و نشست‌ها “

تعداد: 40

صفحه 1 از 4

جلسه مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی و اعضاء هیأت مدیره و معاونین با رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان

1402/4/07

مشاهده

جلسه جناب آقای دکتر بزرگی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

1402/4/05

مشاهده

وزیر جهاد کشاورزی در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۱، بهار طبیعیت را به مردم ایران تبریک گفت.

1402/1/05

مشاهده

نشست رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با رئیس سازمان چهارمحال و بختیاری

1401/11/16

مشاهده

گزارش تصویری سیمای جمهوری اسلامی ایران از اهم فعالیت ها و وظایف شرکت شهرکهای کشاورزی (قسمت چهارم)

1398/10/02

مشاهده

گزارش تصویری سیمای جمهوری اسلامی ایران از اهم فعالیت ها و وظایف شرکت شهرکهای کشاورزی (قسمت چهارم)

1398/10/02

مشاهده

گزارش تصویری سیمای جمهوری اسلامی ایران از اهم فعالیت ها و وظایف شرکت شهرکهای کشاورزی (قسمت چهارم)

1398/10/02

مشاهده