صفحه اصلی
افتتاح پروژه

دسته ” افتتاح پروژه “

تعداد: 9

صفحه 1 از 1

افتتاحیه پروژه شهرک های گلخانه ای استان کردستان به مناسبت دهه فجر

1401/11/16

مشاهده

مجتمع دامپروری۱۰۰۰ راسی شهرستان شیروان به بهره برداری رسید

1399/11/16

مشاهده

مجتمع دامپروری۱۰۰۰ راسی شهرستان شیروان به بهره برداری رسید

1399/11/16

مشاهده

مجتمع دامپروری۱۰۰۰ راسی شهرستان شیروان به بهره برداری رسید

1399/11/16

مشاهده

افتتاح فاز دوم شهرک گلخانه‌ای فرسفج تویسرکان استان همدان در دهه مبارکه فجر

1396/11/17

مشاهده

افتتاح فاز دوم شهرک گلخانه‌ای فرسفج تویسرکان استان همدان در دهه مبارکه فجر

1396/11/17

مشاهده

افتتاح فاز دوم شهرک گلخانه‌ای فرسفج تویسرکان استان همدان در دهه مبارکه فجر

1396/11/17

مشاهده