صفحه اصلی
سرمایه‌گذاری خارجی

دسته ” سرمایه‌گذاری خارجی “

تعداد: 5

صفحه 1 از 1

تفاهم‌نامه منعقد شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور ازبکستان

1402/8/21

مشاهده

تشکیل جلسه مشترک سرمایه‌گذاران کشور ترکیه و ایران درحوزه شهرک‌های گلخانه‌ای

1397/8/02

مشاهده

تشکیل جلسه مشترک سرمایه‌گذاران کشور ترکیه و ایران درحوزه شهرک‌های گلخانه‌ای

1397/8/02

مشاهده

تشکیل جلسه مشترک سرمایه‌گذاران کشور ترکیه و ایران درحوزه شهرک‌های گلخانه‌ای

1397/8/02

مشاهده