صفحه اصلی
تفاهم‌نامه

دسته ” تفاهم‌نامه “

تعداد: 22

صفحه 1 از 2

تفاهم‌نامه منعقد شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور ازبکستان

1402/8/21

مشاهده

"مبادله تفاهم نامه توسعه ۱۰۰۰ هکتاری شهرکهای کشاورزی در خراسان جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهور"

1398/7/15

مشاهده

"مبادله تفاهم نامه توسعه ۱۰۰۰ هکتاری شهرکهای کشاورزی در خراسان جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهور"

1398/7/15

مشاهده

"مبادله تفاهم نامه توسعه ۱۰۰۰ هکتاری شهرکهای کشاورزی در خراسان جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهور"

1398/7/15

مشاهده

"مبادله تفاهم نامه توسعه ۱۰۰۰ هکتاری شهرکهای کشاورزی در خراسان جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهور"

1398/7/15

مشاهده

«تصویب اساسنامه اداره امور شهرکها/ نداشتن سرعت عمل، تساهل و عدم دقت در فعالیتها پذیرفتنی نیست»

1397/2/03

مشاهده

تفاهم‌نامه فی‌ مابین شرکت شهرک‌های کشاورزی و استانداری گیلان

1396/5/31

مشاهده

تفاهم‌نامه فی‌ مابین شرکت شهرک‌های کشاورزی و استانداری گیلان

1396/5/31

مشاهده

تفاهم‌نامه فی‌ مابین شرکت شهرک‌های کشاورزی و استانداری گیلان

1396/5/31

مشاهده